Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการวางแผน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมคณะกรรมการวางแผน
- ประชุมคณะกรรมการวางแผน (วันที่ 18 มิ.ย. 2555)
แผนงาน : -
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สถิตย์    สืบชมภู (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สถิตย์    สืบชมภู (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผน
วันที่ 18 มิถุนายน 2555

สถานที่ อาคารราฟาแอล
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)