Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : เข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน เข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
- เข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
แผนงาน : ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือและเนตรนารี ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
กำหนดการ
เข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
วันที่ 29 มิถุนายน 2555

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)