Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" +
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา"
วันที่ 26 มิถุนายน 2560

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา"

  มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)