Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 +
รายการกำหนดการของขั้นตอน วันสวรรคต รัชกาลที่ 9
- วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 26 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.2560
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
วันสวรรคต รัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม 2560

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)