Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : การแข่งขันว่ายน้ำ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน การแข่งขันว่ายน้ำ
- การแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.2560
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์
วันที่ 15 ตุลาคม 2560

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

การแข่งขันว่ายน้ำ

  มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)