Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560
วันที่ 23 มิถุนายน 2560

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 

  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)