Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 +

การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 

รายการกำหนดการของขั้นตอน การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1
- การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ม.ค. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน
วันที่ 15 มกราคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง  (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน

  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)