Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : Extreme Set +
รายการกำหนดการของขั้นตอน Extreme Set
- Extreme Set (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- Extreme Set 1 (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- Extreme Set 2 (วันที่ 9 มิ.ย. 2561)
- Extreme Set 3 (วันที่ 16 มิ.ย. 2561)
- Extreme Set 4 (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- Extreme Set 5 (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Extreme Set 6 (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- Extreme Set 7 (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Extreme Set 8 (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- Extreme Set 9 (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- Extreme Set 10 (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- Extreme Set 11 (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Extreme Set 12 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Extreme Set 13 (วันที่ 15 ก.ย. 2561)
- Extreme Set 14 (วันที่ 22 ก.ย. 2561)
- สิ้นสุด Extreme Set (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
Extreme Set 5
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

Extreme Set 5

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)