Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : รักษาสิทธิ์ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน รักษาสิทธิ์
- รักษาสิทธิ์ (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- รักษาสิทธิ์ ป6 ขึ้น ม1 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- รักษาสิทธิ์ ป6 ขึ้น ม1 (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- รักษาสิทธิ์ ป6 ขึ้น ม1 (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- รักษาสิทธิ์ ป6 ขึ้น ม1 (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- รักษาสิทธิ์ ม3 ขึ้น ม4 (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- สิ้นสุด รักษาสิทธิ์ (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- รักษาสิทธิ์ ม3 ขึ้น ม4 (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ย.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
รักษาสิทธิ์ ป6 ขึ้น ม1
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

รักษาสิทธิ์ ป6 ขึ้น ม1

  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)