Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : Extreme Sat +
รายการกำหนดการของขั้นตอน Extreme Sat
- Extreme Sat (วันที่ 10 พ.ย. 2561)
- Extreme Sat 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2561)
- Extreme Sat 2 (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- Extreme Sat 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2561)
- Extreme Sat 4 (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- Extreme Sat 5 (วันที่ 15 ธ.ค. 2561)
- Extreme Sat 6 (วันที่ 5 ม.ค. 2562)
- Extreme Sat 7 (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- Extreme Sat 8 (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- Extreme Sat 9 (วันที่ 2 ก.พ. 2562)
- Extreme Sat 10 (วันที่ 9 ก.พ. 2562)
- Extreme Sat 11 (วันที่ 16 ก.พ. 2562)
- Extreme Sat 12 (วันที่ 23 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด Extreme Sat (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ย.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
Extreme Sat 4
วันที่ 1 ธันวาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

Extreme Sat 4

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)