Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร
- 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / นักเรียน ม.5-ม.6 หยุดเรียน (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- สิ้นสุด 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / นักเรียน ม.5-ม.6 หยุดเรียน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

 30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว  / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร

  มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)