Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : คณะครูจากจังหวัดวิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงเช้า) +
รายการกำหนดการของขั้นตอน คณะครูจากจังหวัดวิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงเช้า)
- คณะครูจากจังหวัดวิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงเช้า) (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- คณะครูจากจังหวัดวิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงเช้า) (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ส.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
คณะครูจากจังหวัดวิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงเช้า)
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

คณะครูจากจังหวัดวิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงเช้า)

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)