Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : สัปดาห์ทัศนศึกษานักเรียน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน สัปดาห์ทัศนศึกษานักเรียน
- สัปดาห์ทัศนศึกษานักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ป.2 ทัศนศึกษาฟาร์มจระเข้สามพราน และพระราชวังสนามจันทร 08.30-15.00 น. (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ป.5 ทัศนศึกษา ณ. สัทธา อุทยานไทย –กิจกรรม Workshop (ทำยาดมมือ) 07.00-17.30 น. (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- ม.2 พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธุ์+ วัดหน้าพระเมรุ และตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล 07.00-17.30 น. (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- ป.4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 08.30-15.00 น. (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ป.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง สุขุมวิท 08.30-15.00 น. (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ป.1 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ 08.30-15.00 น. (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- ม.3 ทัศนศึกษาเมืองโบราณ (นั่งรถราง) -วัดอโศการาม 07.00-17.00 น. (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- ม.6 ทัศนศึกษาอุทยานร.2 –ค่ายบางกุ้ง - ตลาดน้ำอัมพวา 08.30-17.00 น. (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตึกลูกเต๋า+ โชว์วิทยาศาสตร์ 08.30-16.00 น. (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- ม.5 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว – สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล-วนชมหาดบาง 07.00-17.30 น.แสน (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- ม.4 ทัศนศึกษาพระราชวังบ้านปืน-วัดใหญ่สุวรรณาราม – ฟาร์มแกะสวิสชีฟฟาร์ม 07.30-18.00 น. (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- ม.1 พระราชวังบางปะอิน+วังโบราณ+วิหารมงคลบพิตร+วัดไชยวัฒนาราม 07.30-16.00 น. (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ส.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
ป.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง สุขุมวิท 08.30-15.00 น.
วันที่ 10 สิงหาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 ป.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง สุขุมวิท 08.30-15.00 น.

  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)