Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : จองโต๊ะงานแสดงออก +
รายการกำหนดการของขั้นตอน จองโต๊ะงานแสดงออก
- จองโต๊ะงานแสดงออก (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- จองโต๊ะงานแสดงออก โต๊ะ VIP ทุกระดับชั้น (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- จองโต๊ะงานแสดงออก ป.1-ป.3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- จองโต๊ะงานแสดงออก ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- จองโต๊ะงานแสดงออก ม.1 - ม.3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- สิ้นสุด จองโต๊ะงานแสดงออก (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- จองโต๊ะงานแสดงออก ม.4 - ม.6 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ธ.ค.2561
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
จองโต๊ะงานแสดงออก ม.4 - ม.6
วันที่ 7 ธันวาคม 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

จองโต๊ะงานแสดงออก ม.4 - ม.6 

  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)