Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : มิสซาเปิดปีการศึกษา 2562 +

มิสซาเปิดปีการศึกษา 2562

รายการกำหนดการของขั้นตอน มิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
มิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

มิสซาเปิดปีการศึกษา 2562

  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)