Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 +

รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563

  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)