Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : มิสซาศุกร์ต้นเดือน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน มิสซาศุกร์ต้นเดือน
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
แผนงาน : ปฏิทิน ก.ย.62
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
วันที่ 6 กันยายน 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)