Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก +
แผนงาน : ปฏิทิน ต.ค.62
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
วันที่ 5 ตุลาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)