Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ทัศนศึกษา ป.1-ม.6 +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ทัศนศึกษา ป.1-ม.6
- ทัศนศึกษา ป.1-ม.6 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตึกลูกเต๋า 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- ป.4 พิพิธภัณฑ์พระนคร+วัดโพธิ์กรุงเทพฯ 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- ป.2 ฟาร์มจระเข้ สามพราน จ.นครปฐม 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งอาคารราฟาแอล) (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- ม.4 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี (จุดรับส่งเซนต์ปีเตอร์) (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- ม.2 นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี 07.00-17.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- ป.5 สัทธาอุทยานไทย จ.ราชบุรี 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ม.3 บึงฉวาก +สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี (จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- ม.1 อุทยานประวัติศาสตร์/วัดท่าการ้อง/วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา 07.00-17.00 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ป.3 ท้องฟ้าจำลอง 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล) (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- ม.5 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี 07.00-18.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- ม.6 ค่ายบางกุ้ง+อุทยาน ร.2 + ตลาดน้ำอัมพยา จ.สมุทรสงคราม 08.30-17.30 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ป.1 Sea Life Bangkok สยามพารากอน 08.30-15.00 น.(จุดรับส่งอาคารราฟาแอล) (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษา ป.1-ม.6 (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทิน ส.ค.62
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
ม.1 อุทยานประวัติศาสตร์/วัดท่าการ้อง/วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา 07.00-17.00 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)
วันที่ 23 สิงหาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

อุทยานประวัติศาสตร์/วัดท่าการ้อง/วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา07.00-17.00 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)

  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)