Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 +

การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019

แผนงาน : ปฏิทิน ต.ค.62
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019
วันที่ 13 ตุลาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 

  มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)