โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8-17 ตุลาคม 2561