ประชุมครูประจำเดือน
ม.1 อุทยานประวัติศาสตร์/วัดท่าการ้อง/วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา 07.00-17.00 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)