Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


แฟ้ม : 1.กิจกรรมภายในโรงเรียน     
ข่าว
ลำดับ หัวข้อ

อัลบั้มภาพ
ลำดับ หัวข้อ ภาพ
1  สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561
2  รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
3  พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา
4  กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
5  ACT Bowling 2018 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา
6  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปีการศึกษา 2561
7  สังสรรค์ครอบครัวครู และเจ้าหน้าที่ ACT Party Night 2019
8  ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.5
9   แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 26 (ACT Family Rally 2019)

ปฏิทินกิจกรรม
ลำดับ กำหนดการ

ไฟล์เอกสาร   
ลำดับ ชื่อไฟล์

อัลบั้มภาพส่วนตัว   
ลำดับ ชื่ออัลบั้ม ภาพ