[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ งานเยี่ยมชม ดูงานจากหน่วยงานภายนอก
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 66 อัลบัมภาพ

No. 13176   คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียน   มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
No. 13124   โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ   มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
No. 13037   Building : ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าเยี่ยมชมและอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้สถานีเตาเผาถ่านไร้ควัน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 12883   โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
No. 12680   คณะครูจากจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
No. 12658   สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ติดตามประเมินผลโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 12591   นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานการนิเทศการสอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
No. 12532   ตะกร้าคณะ : ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ   มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม
No. 12412   ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท CPF   มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม
No. 12359   งานแนะแนว : มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟอร์ด เข้าสวัสดีท่านผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ   มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม
No. 12076   คณะกรรมการโครงการ Thailand Energy Awards 2018 ตรวจเยี่ยมประเมิน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 11694   MOU2560-พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี   มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย
No. 11500   คณะครู โรงเรียนสตรีวิทยา มาศึกษาดูงานด้านพลศึกษาและกีฬา   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ
No. 11480   ภาพบรรยากาศโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล
No. 11426   Bangkok Clean and Green   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 11075   พิธีเสกบ้านพระหฤทัยและศูนย์การเรียนรู้ฯชุมชนกองขยะหนองแขม   มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
No. 11013   ผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 10611   การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 10196   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้เชิญอาจารย์จากหน่วยงานภายนอกนิเทศการสอนครูต่างชาติ แผนการเรียน English Program   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 10168   นักเรียนชมรมMuseum ม.4 เข้าชมนิทรรศการ"ศิลป์แผ่นดินครั้งที่๗"   มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
[1] [2] [3] [4]