[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 982 อัลบัมภาพ

No. 11052   CC59-หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนต่างๆ ในอาคารอิลเดอฟองโซ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 อาคารราฟาแอล   มิส  อารญา    พุทธสาร
No. 11041   การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 11033   CC59- ติดตั้ง Apple TV ณ ห้องสมุด (ประถม) ชั้น 2 อาคารราฟาแอล   มิส  อารญา    พุทธสาร
No. 11030   ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 11028   ภาพพิธีปลงผมและบรรพชาสามเณรในวันที่ 13 มีนาคม 2560   มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ
No. 11016   โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการศึกษาดูงานStationery   มิส  ณัฐยา    สุขประสาท
No. 11015   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11014   งานระดับชั้น ม.2 มอบรางวัลงาน โครงการ และการแข่งขันของกลุ่มสาระฯ   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10999   ระดับ ม.2 มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมความสะอาด ระเบียบวินัย และการไหว้   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10990   ภาพการมอบรางวัลเด็กดีมีวินัยมีน้ำใจ และ รางวัลห้องสะอาด เดินแถวเป็นระเบียบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 10976   เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10968   การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่)   มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน
No. 10960   CC59-ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ อ.ส.ธ. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง   มิส  อารญา    พุทธสาร
No. 10946   IEP Clash Day   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 10928   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 10905   พิธีมิสซาฉลองศาสนนาม นักบุญเทโอฟาน ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 10874   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายของนักเรียน   มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ
No. 10862   นักเรียนชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือน   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10861   มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายของนักเรียน ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10860   CC59-ติดตั้งสาย VGA ห้องสมุด (ประถม) ชั้น 2 อาคารราฟาแอล   มิส  อารญา    พุทธสาร
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]