[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 10535   พ่นยา และทำความสะอาดอาคารราฟาแอล และอาคารอัสสัมชัญ   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 10514   ระดับชั้น ม.2 มอบรางวัลยกย่องนักเรียนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10510   ภาพโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 10496   ภาพบรรยากาศการสอนวิชาฟุตซอล นอกเวลา   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 10478   พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ   มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
No. 10460   อธิการ พบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4   มิส  พิรญาณ์    เดชกุล
No. 10441   ภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในวันกรีฑาสี(วันที่ 2)   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 10439   ภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในวันกรีฑาสี(วันแรก)   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 10418   กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 2559 “ฟังเพลงรักบนตักแม่”   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 10379   วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ   มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
No. 10369   พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ   มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
No. 10367   รับศีลอภัยบาป และมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน สิงหาคม   มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
No. 10359   สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10351   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน " เดินรณรงค์วันออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ"   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 10297   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์ชนกันต์ นันท์ชัย   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 10293   นักเรียน ม.2 ชมชีวประวัตินักบุญหลุยส์ มารีฯ ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไป   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10290   EP : ภาพกิจกรรมการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด วิชา Home Economics ของนักเรียน G.4   มิส  ขนิษฐา    นันโช (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561)
No. 10289   มอบเกียรติบัตร ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ระดับชั้น ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10265   เปิดประชุมกองลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 10246   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]