[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 13463   กิจกรรมปิดภาคเรียนวิชาคำสอนประจำปี 2561   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 13459   ***ห้องสมุด Theophane Learning Space มาสเตอร์อังกูล เพลิดโฉมได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่น่ารัก มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานในห้องสมุดครับ   มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์
No. 13455   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 13438   บรรยากาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2   มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน
No. 13433   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงนักบุญเทโอฟาน ศาสนนาม ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และปิดปีการศึกษา 2561   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 13407   ภาพการมอบรางวัลห้องสะอาด ทำความเคารพสวยงาม และเดินแถวเป็นระเบียบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 13392   มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 13376   มอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 13374   มอบรางวัลนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ด้านความซื่อสัตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 13373   รางวัลเชิดชูเกียรติของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ด้านวิชาการหรือโอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ผลงานระดับประเทศ)   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 13349   **ห้องสมุด Theophane Learning Space Happy Valentine's Day   มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์
No. 13325   ห้องสมุด Theophane Learning Space Chinese New Year ที่เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันการพับซองใส่เงิน เพื่อเตรียมรับอั่งเปากัน ขอให้ได้เงินแต๊ะเอียกันเยอะๆๆนะครับ ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ2562   มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์
No. 13281   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์ไพบูลย์ เสริมชานุ   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 13270   กิจกรรมส่งความสุขวันเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 13260   กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 13259   กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 13246   CC61-ปรับปรุงบอร์ดและเปลี่ยนเครื่องโปรเจคเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 13244   ห้องสมุด Theophane Learning Space Children’s day ที่เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันการพับที่คั่นหนังสือโปเกม่อนกันครับ ภาพบรรยากาศประจำเดือนมกราคม พ.ศ 2562   มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์
No. 13240   งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พนักงาน ACT 2019   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 13239   มิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน มกราคม 2562   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]