[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 8203   Making charts of animal and plant cell (Science)   มาสเตอร์  Mehmood    Nasir
No. 8172   คณะกรรมการโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award ประจำปี 2557 ตรวจประเมิน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 8169   ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ในงาน Open House ทันตจุฬา ณ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย   มิส  นิตติยา    ถวิลถึง
No. 8165   โครงการทดสอบทางวิชาการ Pre ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6   มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
No. 8144   ปรับปรุง Server ระบบ SWIS วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2558   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 8133   โรงเรียนบ้านเนินสะอาด รับมอบอุปกรณ์กีฬา   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 8127   กิจกรรมวันเด็ก   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 8108   พิธีมอบทุนการศึกษา และประชุมผู้ปกครอง นักกีฬาโครงการพิเศษ ประจำปี 2557   มาสเตอร์  นพสิทธิ์    ศิวอนันต์วุฒิ
No. 8103   Crossword Club 2015   มาสเตอร์  Mehmood    Nasir
No. 8072   กิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้า   มิส  ณัฐยา    สุขประสาท
No. 8065   ภาพกิจกรรม Christmas party เลี้ยงขอบคุณครูฝ่าย English Program   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8064   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 7   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8056   ภาพกิจกรรมคืนความสุขให้นักเรียน EP   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8047   การอบรมการแต่งเนื้อเพลงหัวข้อ "ความรัก ความทรงจำ อัสสัมชัญธนบุรี"   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 8045   เชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic อาคารเซนต์โยเซฟ   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 8037   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 4   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8035   ภาพกิจกรรม EP EXPO 2014   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 8023   ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราชา จัดโดยสำนักงานเขตบางแค   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 8019   ฝ่ายอาคารสถานที่ ประชุมวางแผนดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 8000   ประสานงานการติดตั้งเครื่อง Projecter ยี่ห้อ NEC รุ่น V311XG ห้องเรียน ม.5/5 และ ห้องเรียน EP 5B   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]