[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 7427   ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 4   มิส  นิตติยา    ถวิลถึง
No. 7408   งานนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีไหว้ครู   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 7402   การฝึกสอบภาคปฏิบัติเรื่องระเบียบแถว ของลูกเสือและเนตรนารี ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7400   การประชุมผู้ประสานงานระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 2/2557   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7398   ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเสื้อกราวน์ แพทย์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"   มิส  นิตติยา    ถวิลถึง
No. 7382   ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 3   มิส  นิตติยา    ถวิลถึง
No. 7359   การตรวจทรงผมนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์
No. 7331   เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2557   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7294   ภาพกิจกรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7252   โครงการติวเสริมเพิ่มความรู้จิตอาสา "ตะกร้าคณะรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์"   มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
No. 7238   ภาพกิจกรรม EP Extreme SAT : Cooking G.1-3   มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล
No. 7222   การประชุมผู้ประสานงานระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 1/2557   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7207   ภาพกิจกรรม แบ่งปันความสุขสนุกกับฟุตบอลโลก   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7206   ภาพกิจกรรม การทำความสะอาด อาคารเซนต์คาเบียล   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7157   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 3   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 7145   ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (27 มิถุนายน 2557)   มิส  นิตติยา    ถวิลถึง
No. 7137   ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
No. 7136   ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ม.2 ร่วมซ้อมพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7131   นักเรียนระดับ ม.2 ร่วมกันรักษาความสะอาด   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 7127   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วันพุธ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 1   มิส  นิตติยา    ถวิลถึง
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]