[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 6621   เพิ่มจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่ห้องพักครู ป.2 และ ป.4 ชั้น 3 และ 5 อาคารราฟาแอล   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 6613   บรรยากาศการเรียนคำสอน        
No. 6612   นักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง        
No. 6594   ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานการติดตั้งเครื่องฉายภาพ (Projector) ตามห้องเรียนต่างๆ (เพิ่มเติม) วันที่ 29 ม.ค.57   มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562)
No. 6583   ผู้อำนวยการตรวจความคืบหน้าสนามหญ้าเทียม   มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
No. 6576   ความคืบหน้าสนามหญ้าเทียม   มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
No. 6573   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat(Adventure G 1-6)   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6565   การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับประถมศึกษา (PRE - ประถมศึกษา ป.3-ป.6)   มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
No. 6542   ความคืบหน้าสนามหญ้าเทียม   มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
No. 6539   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมโหวตให้คะแนนการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 6531   จำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปีการศึกษา 2557   มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
No. 6529   สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา "ทุนสำรวจโลก E-Listening" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556   มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
No. 6521   แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
No. 6500   วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ที่อาคารเซนต์แอนดรู ทั้ง 2 อาคาร   มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล
No. 6498   ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัว EP ประจำปี 2556   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6497   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat(Science Genius G.1-3)   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6496   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat(English is Fun G.4-6)   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6491   คณะครู ป.6 สำรวจค่ายลูกเสือนวภพ จ.สระบุรี   มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559)
No. 6472   ดนตรีจิตอาสา Act String Orchestra   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 6471   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 15        
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]