[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 6460   ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานการติดตั้งเครื่องฉายภาพ (Projector) ตามห้องเรียนต่างๆ (เพิ่มเติม) วันที่ 14 ธ.ค.56   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 6457   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat(Cooking G.1-3)   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6442   การจับฉลากคริสต์มาสของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 6441   การสาธิตการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการเคมีสีเขียวครั้งแรก โดย Prof. Dr. Kenneth Doxsee   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6429   การจับรางวัลสลากคริสต์มาสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559)
No. 6428   การบำเพ็ญประโยชน์ของสารวัตรนักเรียน   มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร
No. 6424   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat(Science Genius G.4-6)   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6423   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat(English Activity G.1-3)   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6422   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat(Fun Math G.4-6)   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6420   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat (Sport)   มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
No. 6418   การสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 6417   การจับรางวัลสลากคริสต์มาสรอบพิเศษของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 6408   ร่วมร้องประสานเสียง งานพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 6407   บรรเลงพิธีเปิด งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 6406   งานบุคคล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน ประจำปี 2556   มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560)
No. 6403   ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ สามี ของนางสาว สายน้ำผึ้ง สุขโหมด   มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560)
No. 6398   การจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 6372   การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเพื่อขยายสัญญาณการให้บริการที่อาคารเซนต์แอนดรู   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 6371   บริษัท SPVI จำกัด นำเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ iClassroom   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
No. 6370   บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย โซลูชั่น จำกัด นำเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ Classroom Solution   มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]