[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 5816   กิจกรรมงานวันแม่   มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน
No. 5810   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ (บาสเกตบอล) ขอขอบคุณ มาสเตอร์ ณิชพงษ์ ปิ่นทอง ที่ช่วยแนะนำ นักกายภาพบำบัด คุณเดชา ดาทอง มาช่วยเหลือ ดูแลรักษา การบาดเจ็บให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล   มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ
No. 5808   วงโยธวาทิตบรรเลงพิธิเปิด งานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ตรีมิตรมินิมาราธอนครั้งที่ 4   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5772   นายนวฤกษ์ แก้วภักดี เข้ารับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ AUA   มิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
No. 5769   ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการสั่งซื้อรถตัดหญ้านั่งขับ   มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์
No. 5768   เสาร์หรรษา กับการเรียนดนตรีแสนสนุก   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5751   ประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 5/2556   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5737   การเรียนวิชาลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5717   มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านมีน้ำใจ และวินัย   มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559)
No. 5710   นักเรียนระดับ ม.2 เข้ารับการอบรมให้ความรู้ จากทีมงาน ACT Media   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5700   ถ้าคุณกล้า... เราท้ามาโชว์ By ACT MUSIC GOT TALENT   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5698   คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5697   การเข้าแถวและกิจกรรมช่วงเช้าของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5671   โครงการเดือนละ 1 บาท นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนไปเยี่ยมผู้สูงอายุ   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 5668   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชุมกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน ครั้งที่ 1/2556   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5667   โครงการทำความสะอาดวันสำคัญ ครั้งที่ 1/2556 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 5664   การประชุมเลือกหนังหนังสือเพิ่มเติมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝ่าย English Program   มิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
No. 5629   งานฉลองวัดหลุยส์ มารีฯ ประจำปี 2556        
No. 5626   นักเรียนวง Act Band เข้าพบผู้อำนวยการร่วมชื่นชม ยินดีกับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 5604   ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2556 ของนักเรียนวงโยธวาทิต   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]