[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ การแข่งขันต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 922 อัลบัมภาพ

No. 4759   การแข่งขันนาคประสิทธิ์ สามพราน 13-14 ต.ค.2555   มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
No. 4698   มอบเงินสนับสนุนในการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 2012   มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
No. 4626   ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศกุนิชญ์ เอี่ยมจรัส ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 4624   ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด!!!   มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
No. 4561   การแข่งขัน ในรายการ"เถ้าแก่น้อย เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7   มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์
No. 4542   รายการแข่งขันการประยุกต์การใช้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555   มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์
No. 4527   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับศูนย์ดนตรี ได้นำนักเรียนประกวดรายการเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2555   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 4473   การแข่งขัน Assumption Boardgames ครั้งที่ 8   มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์
No. 4471   ผลการประกวดรายการ Settrade เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
No. 4445   กิจกรรม ASEAN QUIZ 2012   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 4393   การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการมหานครเกมส์ ประจำปี 2555   มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ
No. 4364   การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน (ธนาคารออมสิน) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555   มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ
No. 4352   ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนที่ผ่านการสอบเกรด เปียโน กับสถาบัน Trinity Guildhall   มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
No. 4345   กิจกรรมโครงการ ACT ASEAN Knowledge ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 4329   เด็กชายจิรพัฒน์ เหลืองสุรีย์ ชั้น ม.3/3 นักเรียนชมรม ACT Media ได้รับรางวัลที่ 2 จากการส่งผลงานประกวดออกแบบหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ในกิจกรรม "Front Page News Compettion"   มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
No. 4299   แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม กรังต์ปรีช์ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานชาติ   มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์
No. 4265   การแข่งขัน " Debsirin A-Math & Sudoku Championship 2012'   มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์
No. 4260   การแข่งขันแบดมินตัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”   มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
No. 4255   การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์   มิส  กชกร    อึ้งเจริญ
No. 4205   ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส Adidas Cup ครั้งที่ 1   มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47]