[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ การแข่งขันต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 922 อัลบัมภาพ

No. 12074   นักเรียนสอบผ่านคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) เข้าพบผู้อำนวยการ   มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
No. 12068   Futsal Theophane Junior Cup 2017 รอบแรก   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 12044   ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 18 ปี   มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
No. 12038   ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี   มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
No. 11994   คว้า 1 ทองแดง 3 เหรียญชมเชย "Asian Kids Championship 2017 ” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์   มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
No. 11968   การแข่งขันเทควันโด “ THAITAE OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2017 ”   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 11966   การแข่งขันเทควันโดรายการ เกมส์นักสู้มุ่งสู่ฝัน ชิงแชมป์ 4 ภาค   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 11965   การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 55   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 11955   การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตกรุงเทพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  Arman    Lao-Ay
No. 11950   ภาพการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย   มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี
No. 11944   ภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันของกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ   มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
No. 11940   ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษา รุ่น อายุ18 ปี   มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
No. 11939   ชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ภาษาไทยยุคใหม่กับโลกสมัยที่เปลี่ยนแปลง”   มิส  ฮานาน    อีหมัน
No. 11938   ACT Extreme Education 2017 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
No. 11933   รองชนะเลิศ แข่งขันเต้น รายการ ACEP Cover Dance 2016   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 11929   The IEP Department joined different competitions last November. Selected teachers trained contestants from the Regular Program.   มาสเตอร์  Arman    Lao-Ay
No. 11907   แชมป์ปีนหน้าผา 3 เหรียญทอง MUM ROCK NATION 2017 มาเลเซีย   มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
No. 11899   ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษา รุ่น อายุ14 ปี   มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
No. 11891   ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษา รุ่น อายุ12 ปี   มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
No. 11890   แชมป์โลก Jet Ski พบผู้อำนวยการ   มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47]