[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 993 อัลบัมภาพ

No. 12015   พิธีมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2561   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 12011   การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้น ม.2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11999   ส่งมอบความสุขตามโครงการ “เปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ”   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11990   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์จุลพงษ์ กลิ่นหอม   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11986   CC60-เดินระบบเครือข่ายอาคารโกลเด้นจูบิลี่และอาคารหอหลุยส์มารีฯ   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11981   สำรวจค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11970   ประชุมปฏิบัติการคณะครูผู้สอนวิชาเทเบิลเทนิส เพื่อจัดทำมาตรฐานการวัดประเมินผลสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
No. 11964   CC60-ติดตั้ง จอ LED Touch Screen ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคร   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11954   โครงการ "ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19"   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11952   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา นางเสทือน แก้วสวาท   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11943   พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาสชุมชนกองขยะ   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11925   งานวิชาการ “Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7”   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11872   CC60-เดินระบบเครือข่ายห้องเรียนศิลปะ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11871   ระดับชั้น ม.2 ซ้อมถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ"   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11870   นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ฟังเทศน์ "ธรรมะกับความพอเพียง"   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
No. 11844   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น “ด้านเด็กดีมีวินัย” และ “เด็กดีมีน้ำใจ” ประจำภาคเรียนที่ 1/2560   มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
No. 11843   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์วิฑูรย์ เรืองขำ   มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
No. 11810   CC60-การทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac โดย SPVI Co.,Ltd.   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11809   CC60-ติดตั้งจอ LED TV ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 (iMac) ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
No. 11807   October Course 2017 Cooking # 2   มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]