[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

ตัวการันต์กับทัณฑฆาตคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ ?

 

การันต์กับทัณฑฆาตเหมือนกันหรือไม่

 

 การันต์กับทัณฑฆาต  คือ สิ่งเดียวกันใช่หรือไม่  คำตอบคือไม่ใช่

   ความหมายของตัวการันต์ คือ

การันต์

[การัน] น. ''ที่สุดอักษร'', ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง ซึ่งมีไม้ทัณฑฆาต

 

กํากับไว้ เช่นตัว ''ต์'' ในคําว่า ``การันต์'', (ปาก) เรียกตัวอักษรที่มี

 

ไม้ทัณฑฆาตกำกับ เช่น ล์ ว่า ล การันต์ ค์ ว่า ค การันต์.

ส่วนทัณฑฆาต คือ

ทัณฑฆาต

[ทันทะ-] น. ชื่อเครื่องหมายสําหรับฆ่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียง

ฉะนั้นในคำว่า    กาญจน์      ตัว  จน   เป็นตัวการันต์  ถูกสั่งไม่ให้ออกเสียง

ด้วยเครื่องหมายที่กำกับอยู่บนตัว น ซึ่งเป็น ตัวสุดท้าย


http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346666


โดย: มิส  ปิ่นแก้ว    ทรัพย์สนอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
งาน: กลุ่มภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : ธำรงเอกลักษณ์ไทย
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 279 ครั้ง