[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

เด็กไทยสมัยก่อน ที่เรียนหนังสือกับพระ เรียนวิชาอะไรบ้าง
 
เด็กไทยสมัยก่อน ที่เรียนหนังสือกับพระ เรียนวิชาอะไรบ้าง
 
......การเรียนหนังสือ กับพระ ในสมัยโบราณ คงจะเรียน ไม่เหมือนกัน คือเรียนตามความรู้ของ

พระที่สอน หลักสำคัญก็คือ เรียนอ่านหนังสือให้ออก ฉะนั้น จึงเริ่มด้วย หัดอ่าน ก ข จนจำได้แล้ว

จึงสอนประสมตัว หัดอ่านหนังสือที่เป็นเรื่อง สอนเลขเบื้องต้น สอนโหราศาสตร์ พระบางรูป

ก็สอน หนังสือขอมให้ด้วย เพราะตำราโบราณ นิยมเขียนเป็น อักษรขอม บางอาจารย์ เข้มงวดเรื่อง

ลายมือ ให้หัดคัดเขียน ตัวหนังสือ ให้สวยงาม เพราะถือว่าลายมือดี เขียนหนังสือถูก ก็เป็นเสมียนได้

หรือรับจ้างคัด และจารหนังสือ เป็นอาชีพได้

......นอกจากเรียนหนังสือแล้ว ยังได้รับการสั่งสอนเรื่อง กิริยา มารยาท การพูดจา เพราะเด็กผู้ชายจะอยู่ที่วัดหรือไปกลับก็ตาม จะต้องคอยปรนนิบัติพระ เช่น ประเคนอาหาร ต้มน้ำชงชา ตำหมาก จนถึงบีบนวด

เพราะพระที่สอนส่วนมาก จะมีอายุมากแล้ว ต้องรู้จัก หุงอาหารกินเอง ทำความสะอาดกุฏิที่อยู่ ก่อนนอนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระ

......สรุปว่า การเรียนหนังสือกับพระ สมัยก่อน ได้ทั้งวิชาหนังสือ และความประพฤติที่ดีไปด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://board.postjung.com/653888.html#


โดย: มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
งาน: กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 145 ครั้ง