[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย 25 กรกฎาคม 2560
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 25 กรกฎาคม 2560
  การไปศึกษาและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 25 กรกฎาคม 2560
  การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE - TCAS 25 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 21 กรกฎาคม 2560
  การฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 21 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 18 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 18 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 12 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 4 กรกฎาคม 2560
  การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 28 มิถุนายน 2560
  ขอเชิญชม "มหกรรมคอนเสิร์ต" 27 มิถุนายน 2560
  ขอเชิญประชุมการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 21 มิถุนายน 2560
  The Certificate Awarding Ceremony 21 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนชมคอนเสิร์ต 21 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 19 มิถุนายน 2560
  การป้องกันโรคติดต่อ และควบคุมโรคในโรงเรียน 19 มิถุนายน 2560
   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2017 9 มิถุนายน 2560
  ขอเชิญฟังแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS 7 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด 7 มิถุนายน 2560
  การตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร และบริการรถรับ-ส่ง 5 มิถุนายน 2560
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี 5 มิถุนายน 2560
  การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันพุธ ม. 4-6 1 มิถุนายน 2560
  การสั่งซื้อเสื้อคลุมปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4/3) 30 พฤษภาคม 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 30 พฤษภาคม 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ 30 พฤษภาคม 2560
  แจ้งหยุดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 พฤษภาคม 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 2 - 3 และ ม. 5 - 6 23 พฤษภาคม 2560
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 23 พฤษภาคม 2560
  การปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรเวลาเร่งด่วน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 16 พฤษภาคม 2560
  การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกาย 15 พฤษภาคม 2560
  การรับสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 15 พฤษภาคม 2560
  การเรียนเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี Higher Music Program ปีการศึกษา 2560 10 พฤษภาคม 2560