วันที่ 17 พ.ค. 2562 กิจกรรม???????????????? ??.?.4 ??????????-??????? ?????? 6-17 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 พ.ค. 2562 กิจกรรม??????????????????? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ค. 2562 กิจกรรม???????????????? ??.?.4 ??????????-??????? ?????? 6-17 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 พ.ค. 2562 กิจกรรม????????????/??????????? ?????????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 พ.ค. 2562 กิจกรรม????????????/??????????? ?????????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 พ.ค. 2562 กิจกรรม????????????/??????????? ?????????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม????????????????????? ? ????? Toronto ?????? 31 ??.?.-1 ?.?. 61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 เม.ย. 2562 กิจกรรม????????????????????? 30 ??.?.-27 ??.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 เม.ย. 2562 กิจกรรม????????????????????????? 30 ??.?.-26 ??.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 เม.ย. 2562 กิจกรรม???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 เม.ย. 2562 กิจกรรม???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 เม.ย. 2562 กิจกรรม???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 เม.ย. 2562 กิจกรรม???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 เม.ย. 2562 กิจกรรมSummer Course 2018 18 ??.?.-12 ??.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 เม.ย. 2562 กิจกรรม?????????????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 มี.ค. 2562 กิจกรรม????????????????????? ? ????? Toronto ?????? 31 ??.?.-1 ?.?. 61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 มี.ค. 2562 กิจกรรม????????????????????????? 30 ??.?.-26 ??.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 มี.ค. 2562 กิจกรรม????????????????????? 30 ??.?.-27 ??.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 มี.ค. 2562 กิจกรรมSummer Course 2018 ?????? 18 ??.?.-12 ??.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มี.ค. 2562 กิจกรรม?????????????? 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มี.ค. 2562 กิจกรรม???????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 มี.ค. 2562 กิจกรรม??????????????????????????? ?? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 มี.ค. 2562 กิจกรรม????????????????????????????????? 10 ?? ???????? 6 ?????? 9 ?????? 62 ??????????????? (?????????????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม ?.2 ???????????????? ?.??????? ?????? 30 ?.?.-1 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.พ. 2562 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.พ. 2562 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.พ. 2562 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.พ. 2562 กิจกรรมExtreme Sat 12 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรม?????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรม?????????????????????? ???????? 4/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรม(????) ?????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.พ. 2562 กิจกรรมExtreme Sat 11 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.พ. 2562 กิจกรรม???????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรม????????????????????????????????????.3-6 (??????????????)?????????? 600 ??? /???????? 1 ?????? 3-4 ?.?.61/ ???????? 2 ?????? 14-15 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรม????????????????????????????????????.3-6 (??????????????)?????????? 600 ??? /???????? 1 ?????? 3-4 ?.?.61/ ???????? 2 ?????? 14-15 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.พ. 2562 กิจกรรม??????????????-??????????? ???????????????????????????????????????? ???? 06.00 ?. ? ???????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.พ. 2562 กิจกรรมExtreme Sat 10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.พ. 2562 กิจกรรม(????) ?????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.พ. 2562 กิจกรรมExtreme Sat 9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.พ. 2562 กิจกรรม?????????????? Futsal Theophane Junior Cup 2018 ?????? 1-2 ?????????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรม?????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรม?????????????? Futsal Theophane Junior Cup 2018 ?????? 1-2 ?????????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรม ?.2 ???????????????? ?.??????? ?????? 30 ?.?.-1 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.3 ?????????????????????? ?.??????? ?????? 28-30 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรม ?.2 ???????????????? ?.??????? ?????? 30 ?.?.-1 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.3 ?????????????????????? ?.??????? ?????? 28-30 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.3 ?????????????????????? ?.??????? ?????? 28-30 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ม.ค. 2562 กิจกรรมExtreme Sat 8 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?.3 ???? 11.00-13.00 / ?.4 ???? 17.00-19.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.5 ???????????????????????????????????? 23-25 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?.???? ???? 18.00-20.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรม??????????? ?.5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?.3 ???? 18.00-20.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.5 ???????????????????????????????????? 23-25 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.6 ???????????????????????????????????? 21-23 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?.2 ???? 18.00-20.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรม??????????? ?4 ?? 62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.6 ???????????????????????????????????? 21-23 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?.1 ???? 18.00-20.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรม??????????? ?1 ?? 62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.6 ???????????????????????????????????? 21-23 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?.5 ???? 18.00-20.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ม.ค. 2562 กิจกรรม??????????????? ACT Golf Junior Open #2 ???? 11.00-18.00 ?. ? ???????????? ????? ????? ?????? ???? ??????????? ????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ม.ค. 2562 กิจกรรมExtreme Sat 7 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?.1 ???? 11.00-13.00 ?./?.2 17.00-19.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????????????????????????? 10 ?? ???????? 5 19 ?.?.62 ???????????? ???????????? / ???????? 6 ?????? 9 ?????? 62 ??????????????? (?????????????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????? ?.6 ???? 18.00-20.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.3 ?????????????????????????? (??????????????) ?????? 18 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.2 ?????????????????????????? (??????????????) ?????? 17 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ม.ค. 2562 กิจกรรม(????) ?????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.4 ??????????????????????? ?.?????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรม????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรม?????????? FSG , FSGST ?.3 ?.6 ??? ?.3 ?????? 14-15 ?????? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.4 ??????????????????????? ?.?????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2562 กิจกรรม?????????? FSG , FSGST ?.3 ?.6 ??? ?.3 ?????? 14-15 ?????? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ม.ค. 2562 กิจกรรม???????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ม.ค. 2562 กิจกรรม???????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรม?????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรม??????????,?????????? ?.1 ?? 62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.1 ???????????????????????????????????? ?????? 8-10 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.1 ?????????????????????????? (??????????????) ?????? 10 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรม???????? ?1+?4 (??????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.1 ???????????????????????????????????? ?????? 8-10 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ม.ค. 2562 กิจกรรม?.1 ???????????????????????????????????? ?????? 8-10 ?.?.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ม.ค. 2562 กิจกรรม??????????? ?1,?4 (??????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ม.ค. 2562 กิจกรรมExtreme Sat 6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ม.ค. 2562 กิจกรรม???????? ?1, ?4 (??????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ม.ค. 2562 กิจกรรม??? Pre-????? ?.4-?.6 ???? 08.00-14.40 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ม.ค. 2562 กิจกรรม?????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ม.ค. 2562 กิจกรรม??????????????? 2 ?.?.61 ???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????? 22 ?.?.61- 1 ?.?.62 / ??????????????? 2 ?.?.61 ???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????? 22 ?.?.61- 1 ?.?.62 / ??????????????? 2 ?.?.61 ???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????? 22 ?.?.61- 1 ?.?.62 / ??????????????? 2 ?.?.61 ???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????? 22 ?.?.61- 1 ?.?.62 / ??????????????? 2 ?.?.61 ???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????? 22 ?.?.61- 1 ?.?.62 / ??????????????? 2 ?.?.61 ???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????? 22 ?.?.61- 1 ?.?.62 / ??????????????? 2 ?.?.61 ???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????? 22 ?.?.61- 1 ?.?.62 / ??????????????? 2 ?.?.61 ???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรม???????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 ????? ??? / ?.??? ???? /?.???? ??? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 ????? ???? / ?.??? ??? / ?.???? ???? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 ????? ??? / ?.??? ???? /?.???? ??? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 ?.1-?.6 ???????????? / ?.??? ??? /?.???? ???? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ธ.ค. 2561 กิจกรรมExtreme Sat 5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ธ.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????????????????? 10 ?? ???????? 4 15 ?.?. ???????? ?????????? ????????? / ???????? 5 19 ?.?.62 ???????????? ???????????? / ???????? 6 ?????? 9 ?????? 62 ??????????????? (?????????????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 2/2561 ?.1-?.6 ???????????? / ?.??? ???? / ?.???? ??? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรม????????????? ?1+?4 ??????????????????? ?? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????????????????? 10 ?? ???????? 3 ?????? 14 ?.?. ??????????????? ?.????? (????????)/ ???????? 4 15 ?.?. ???????? ?????????? ????????? / ???????? 5 19 ?.?.62 ???????????? ???????????? / ???????? 6 ?????? 9 ?????? 62 ??????????????? (?????????????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ธ.ค. 2561 กิจกรรม(????) ????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรม????????????????? ?.4 - ?.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรม????????????????? ?.1 - ?.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2561 กิจกรรม(????) ?????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรม??????????? ?????? 1-4 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรม????????????????? ?.4-?.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม??????????? ?????? 1-4 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม????????????????? ?.1-?.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2561 กิจกรรม??????????? ?????? 1-4 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรม??????????? ?????? 1-4 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรมExtreme Sat 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรมACT Music Festival 2018 ?????? 26 ????????? - 1 ??????? 2561 ? ?????????? ?????????????? ????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????????????????? 10 ?? ???????? 2 ?????? 1 ?.?. ??????????????? / ???????? 3 ?????? 14 ?.?. ??????????????? ?.????? (????????)/ ???????? 4 15 ?.?. ???????? ?????????? ????????? / ???????? 5 19 ?.?.62 ???????????? ???????????? / ???????? 6 ?????? 9 ?????? 62 ??????????????? (?????????????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมACT Music Festival 2018 ?????? 26 ?.?. - 1 ?.?.61 ? ?????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมACT Music Festival 2018 ?????? 26 ?.?. - 1 ?.?.61 ? ?????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมACT Music Festival 2018 ?????? 26 ?.?. - 1 ?.?.61 ? ?????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรม?????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมACT Music Festival 2018 ?????? 26 ?.?. - 1 ?.?.61 ? ?????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมACT Music Festival 2018 ?????? 26 ????????? - 1 ??????? 2561 ? ?????????? ?????????????? ????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Sat 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรม??????????? ?3 ???? ?4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรม???????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรม??????????? ?3 ???? ?4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรม??????????? ?6 ???? ?1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรม??????????? ?6 ???? ?1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรม??????????? ?6 ???? ?1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Sat 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรม????????????????????????????????? 10 ?? ???????? 1 ?????? 17 ?.?. ??????????????????? / ???????? 2 ?????? 1 ?.?. ??????????????? / ???????? 3 ?????? 14 ?.?. ??????????????? ?.????? (????????)/ ???????? 4 15 ?.?. ???????? ?????????? ????????? / ???????? 5 19 ?.?.62 ???????????? ???????????? / ???????? 6 ?????? 9 ?????? 62 ??????????????? (?????????????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????? ???????? 3/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรม??????????? ?4 (?????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรม??????????? ?4 (?????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Sat 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรม???????? ?4 (?????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรม???????? ?4 (?????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรม???????? ?4 (?????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรม???????? ?4 (?????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 พ.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????????? 1/2561 /??????????????? ?.6 ??? ?.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรม??????????????? 2/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ต.ค. 2561 กิจกรรม???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมACT Study Tour in October 2018 ???????????????? ? ????? Brisbane ?????? 6-22 ?????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????????????????????????(???) ????????????? ??????????????????? ?????? 9-18 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????? ???????? ??????????????????? ?????? 8-17 ?????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ต.ค. 2561 กิจกรรม????????? ????????????????? ????????? 9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ต.ค. 2561 กิจกรรม????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ต.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????? (??.??????????) ????????? ?????? 9-14 ?????? 61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ต.ค. 2561 กิจกรรม????????????????? ????????? 9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ต.ค. 2561 กิจกรรม????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ต.ค. 2561 กิจกรรม??? October Course 2018 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ต.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????? (??.??????????) ????????? ?????? 9-14 ?????? 61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ต.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????????????????????????(???) ????????????? ??????????????????? ?????? 9-18 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ต.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????? ???????? ??????????????????? ?????? 8-17 ?????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ต.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ต.ค. 2561 กิจกรรม?????????????? (????) / ????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ต.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? ? ????? Eugene ??? Oregon ???????????? ??? LosAngeles ????????????? 6-22 ?????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ต.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????????? ??????????? 6 ?????? 2561 ? ?????????? ??????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรม???? October Course 2018 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ก.ย. 2561 กิจกรรม??????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.ย. 2561 กิจกรรมACT Study Tour in October 2018 ???????????????? ? ????? Brisbane ?????? 29 ??????? - 21 ?????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 //?. 1- 6 ??? ?????? 24, ??? 26 ,????? 28 / ???? ?????? 25, ???????? 27 / ???????????? ??????????? 21 // ?. 1 - 3 ??? ?????? 24, ??? 26, ???????? 27 / ???? ????? 21, ?????? 25, ????? 28 //?. 4 - 5 ??? ????? 21, ?????? 25, ????? / ???? ?????? 24, ?????? 26, ???????? 27 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 //?. 1- 6 ??? ?????? 24, ??? 26 ,????? 28 / ???? ?????? 25, ???????? 27 / ???????????? ??????????? 21 // ?. 1 - 3 ??? ?????? 24, ??? 26, ???????? 27 / ???? ????? 21, ?????? 25, ????? 28 //?. 4 - 5 ??? ????? 21, ?????? 25, ????? / ???? ?????? 24, ?????? 26, ???????? 27 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 //?. 1- 6 ??? ?????? 24, ??? 26 ,????? 28 / ???? ?????? 25, ???????? 27 / ???????????? ??????????? 21 // ?. 1 - 3 ??? ?????? 24, ??? 26, ???????? 27 / ???? ????? 21, ?????? 25, ????? 28 //?. 4 - 5 ??? ????? 21, ?????? 25, ????? / ???? ?????? 24, ?????? 26, ???????? 27 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 //?. 1- 6 ??? ?????? 24, ??? 26 ,????? 28 / ???? ?????? 25, ???????? 27 / ???????????? ??????????? 21 // ?. 1 - 3 ??? ?????? 24, ??? 26, ???????? 27 / ???? ????? 21, ?????? 25, ????? 28 //?. 4 - 5 ??? ????? 21, ?????? 25, ????? / ???? ?????? 24, ?????? 26, ???????? 27 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 //?. 1- 6 ??? ?????? 24, ??? 26 ,????? 28 / ???? ?????? 25, ???????? 27 / ???????????? ??????????? 21 // ?. 1 - 3 ??? ?????? 24, ??? 26, ???????? 27 / ???? ????? 21, ?????? 25, ????? 28 //?. 4 - 5 ??? ????? 21, ?????? 25, ????? / ???? ?????? 24, ?????? 26, ???????? 27 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????? 22-23 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ก.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Set 14 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????? 22-23 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 //?. 1- 6 ??? ?????? 24, ??? 26 ,????? 28 / ???? ?????? 25, ???????? 27 / ???????????? ??????????? 21 // ?. 1 - 3 ??? ?????? 24, ??? 26, ???????? 27 / ???? ????? 21, ?????? 25, ????? 28 //?. 4 - 5 ??? ????? 21, ?????? 25, ????? / ???? ?????? 24, ?????? 26, ???????? 27 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????? ???????? 2/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรม??????????????????????????? 16 ??????????????? 2561 ???????? (????????????) ??????????????? ???? 08.00 - 11.30 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Set 13 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.ย. 2561 กิจกรรม???????????????????????? ???? 13.00-15.00 ?. ? ???????????????????? 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.ย. 2561 กิจกรรม??????????????????????????? ???? 10.00-12.00 ?. ? ???????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Set 12 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.ย. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรม?.1 ?????????????????+????????+??????????????+?????????????? 07.30-16.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรม?.4 ?????????????????????????-????????????????? – ???????????????????? 07.30-18.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????????? (???) ????? ?.1-2 ?????? 5-6 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????????? (???) ????? ?.1-2 ?????? 5-6 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????? 100 PLUS Tennis Clinic 07.45-12.00 ?. ? ACT Sport Arena ??????????? ?????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรม????????????????????????????????????.3-6 (??????????????)?????????? 600 ??? /???????? 1 ?????? 3-4 ?.?.61/ ???????? 2 ?????? 14-15 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรม?.5 ????????????????????????????? – ????????????????????????-?????????? 07.00-17.30 ?.??? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรม????????????????????????????????????.3-6 (??????????????)?????????? 600 ??? /???????? 1 ?????? 3-4 ?.?.61/ ???????? 2 ?????? 14-15 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรม??????? ?.1-?.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรม??????? ?.4-?.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรม?.6 ????????????????????? ??????????+ ??????????????? 08.30-16.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรม???????????????????????????????????? ???????? 8/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ส.ค. 2561 กิจกรรมExtreme Set 11 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ส.ค. 2561 กิจกรรม???????? ?.1-?.3 ????????? ? ???????????????? "?????????????????????????" 07-00-16.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ส.ค. 2561 กิจกรรมExtreme Set 10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรม?.6 ????????????????.2 –??????????? - ????????????? 08.30-17.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรม?.1 ?????????????????????????????? 08.30-15.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ส.ค. 2561 กิจกรรม(????) ??????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 กิจกรรม?????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรม????????????? / ????????? /????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรม?.3 ????????????????????? ???????? 08.30-15.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรม?.4 ??????????????????????????? 08.30-15.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรม?.2 ????????????????????????????????????+ ?????????????? ?????????????????????????????? 07.00-17.30 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรม???????????????????????? ????????????? ????? 7 ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????? ACT NIPPON MATSURI 2018 ????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรม?.5 ????????? ?. ????? ????????? –??????? Workshop (?????????) 07.00-17.30 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมExtreme Set 9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรม?.2 ??????????????????????????? ????????????????????? 08.30-15.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????????????????? 4 ????????? ??????? 1 ?????? 21-22 ??.?.61 / ??????? 2 ?????? 31 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ก.ค. 2561 กิจกรรม(????) ????????????? ?.10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????? ?.10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรม ???????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ค. 2561 กิจกรรม(????) ????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561???? ?.1-?.3 / ??? ?.5-?.6, ?.4-?.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรม????????? ?.10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????????????????????????????? - ??? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 ??? ?.1-?.3 / ???? ?.4-?.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 ???? ?.1-?.3 / ??? ?.4-?.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 ??? ?.1-?.6 , ?.1-?.3 / ???? ?.4-?.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม??.?????????(?????) ????????????????????????????? SWIS ????? 3 ???? ???? 09.00-15.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ก.ค. 2561 กิจกรรมExtreme Set 8 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? 1/2561 ???????????? ?.1-?.6 / ???? ?.1-?.3 /??? ?.4-?.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????????????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ค. 2561 กิจกรรมExtreme Set 7 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????????? 2561/ 06.00?.-13.00 ?. ??.????????? ???????????????? 1 / ???? 07.00 ?.- 11.00 ?. ??.????? 3 ??????????? ???????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรม???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? 12 ?? ???? 09.00-12.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????? ?????????? 2561 ?????? 2-9 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.ค. 2561 กิจกรรมExtreme Set 6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.ค. 2561 กิจกรรม ?????????????????????????? (?????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.ค. 2561 กิจกรรม???????????????????? 2561/ 06.30?.-11.00 ?. ??.????????? ???????????????? 1 / ???? 07.00 ?.- 10.30?. ??.????? 3 ??????????? ??????????????? ??? ??????? // ??????????? 14 ?.?.61 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรม ?????????????????????????? (?????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????? ?????????? 2561 ?????? 2-9 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????? ?????????? 2561 ?????? 2-9 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????? ?????????? 2561 ?????? 2-9 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????? ?????????? 2561 ?????? 2-9 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรม????????????????????? ?????????? 2561 ?????? 2-9 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Set 5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมACTEP Crossword Competition 2018 for EP Students Grade 1-9 29 June 2018 08.00 - 15.00 Martin Gym,Golden Jubilee Building (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????????????? 4 ????????? ?? 2018 ?????????? ????????????????? ???? 09.00 - 16.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Set 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Set 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2561 กิจกรรม???? "??????????????????????????????????????????????" 09.00 - 12.00 ?.? ??????????? ???????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????? ???????? 1/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรมExtreme Set 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรม??????????????????????????????????????? STEM Kids ????????? ?.1/8 ???? 09.45-11.30 ?. ? ??????????????? 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรม???????????????????????????????????????????????????????? ????.??? ????.????????? ?.1/8 ???? 12.45-14.30 ?. ? ??????????????? 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรม ?????? ?.1 ?? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรม??????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรม ?????? ?.1 ?? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรม???????????????????????????????????? ???????? 2/2561 ???? 09.00 ?. - 13.00 ?.? ????????????? ????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 กิจกรรม??????????????????????? ???? 08.30-11.00 ?.2-6 ,???? 13.00-15.00 ?.2-3, ?.5-6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 กิจกรรม2 ??.?.61 ??.?.4 ???????????????????????????? ? ????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรม?????????????????????????? (?????) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรม??????????? ?.1 ?? 62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรม???????????????? ?? 2-3 (?.5-?.6) ????????? / ???????? ?.5-?.6 ????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรม???????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ค. 2561 กิจกรรม????????/??? ?.1 ?? 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ค. 2561 กิจกรรมExtreme Set 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรม???????? ?.1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรม??.?.1-6 ???????????????????? 08.00-16.00 ?. ? ????????? ????????????????? (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรม???????????????????????????????????? ?????????????? 1/2561 ???????????? 21 ??????? 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ค. 2561 กิจกรรม?????????????????????????????????? ? ??????? ?.?????? ?.????????? ?.????????? ?????? 19 ??????? 2561 ???? 12.00 ?. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 พ.ค. 2561 กิจกรรม???????????????? ?? 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 พ.ค. 2561 กิจกรรม???????????????? ?? 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ค. 2561 กิจกรรม???????????????? ?? 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)