Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลฟ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 

งานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  จะจัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแด  ณ New Life School & Oraphanage  ต.หินดาด  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  โดยได้รับการสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่น ๆ  จากผู้ปกครอง  นักเรียน  พนักงานขับรถ และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกันบริจาคสิ่งของ  โดยทางหน่วยงานจะเดินทางนำสิ่งของไปบริจาคและทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ ในมื้อค่ำ  รถจะออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในวันที่ 19  พฤษภาคม  2561  เวลา 12.00 น.  มุ่งสู่  New Life School & Oraphanage ต.หินดาด  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 187 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน