Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

     ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสปัณณ์ณัท พึ่งพิง
 
  คณะภราดา ครู  เจ้าหน้าที่และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสปัณณ์ณัท   พึ่งพิง  ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 สังกัดฝ่ายวิชาการ  โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561  เวลา 20.00 น. ณ วัดท่าวนธรรมรังษี  ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561  เวลา 16.00 น.
         ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561  เวลา 20.00 น. ณ วัดท่าวนธรรมรังษี  ตำบลสิงห์   อำเภอบางระจัน    จังหวัดสิงห์บุรี
หมายเหตุ : บุคลากรที่ลงชื่อเดินทางไปร่วมงาน   สแกนนิ้วออกเวลา 15.50 น.   รถออกเวลา 16.00 น.  บริเวณประตู 2
 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10585 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปัณณ์ณัท    พึ่งพิง (ออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562)
 งานบุคคล    (อสธ) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 315 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน