Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    Test-ขอเชิญบุคลาการใหม่ ปีการศึกษา 2561 เข้าอบรมการใช้ระบบ SWIS
 

ขอเชิญบุคลากรใหม่ทุกท่านร่วมอบรมการใช้ระบบ SWIS 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10653 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปิยวรรณ    จันทะลี
            การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Thailand Sport Climbing Championship 2018(ประเภท Bouldering and Speed)    ( อัลบั้ม 12241 วันที่ 3 เม.ย. 2561)
มิส  สุดาวรรณ    สารการ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง จาก

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน