Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ไฟล์แนบ 1มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 202 ครั้ง จาก งานระดับชั้น

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน