Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    แนวปฏิบัติในการประชุมและพบผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 

แนวปฏิบัติในการประชุมและพบผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

รอบเช้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

รอบบ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 

ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน  2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ)ไฟล์แนบ 1มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 90 ครั้ง จาก งานระดับชั้น

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน