Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมพนักงานขับรถ โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง
 

งานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ฝ่ายบริหารทั่วไป จะจัดอบรมพนักงานขับรถประจำภาคเรียนที่ 1/2561  โดยเชิญร้อยตำรวจโทสุพล  อินทโกสุม  รองสารวัตรจราจร  สน.หลักสอง  มาให้การอบรมพนักงานขับรถในครั้งนี้  ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียนไฟฟ้า อาคารมาร์ติน เวลา 08.00 น.

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน