Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
 

ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20087 
กรรมการ   ฝ่ายปกครอง 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10130
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26827
นาย  ศุภณัฐ    มะโนน้อมมิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน