Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 ปี 2561
 

งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป  จะจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองที่สนใจ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการป้องกันโรค  โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  เข้ามาดำเนินการ ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.10-15.10 น. ณ อาคารเซนต์แมรี่ 

 

โดยมีตารางการฉีดวัคซีน  ตามเอกสารแนบ ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10390 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10353 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20188 
กรรมการ   Array
มิส  นิติยา    แสนหนู
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 173 ครั้ง จาก งานอนามัยโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน