Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งลดราคาเสื้อสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด ปี 2013 - 2014
 

ลดราคาเสื้อสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด ปี 2013 - 2014 ระหว่างวันที่ 4 - 20 กรกฎาคม 2561 (หรือจนกว่าของจะหมด) จำหน่าย ณ ห้องโชว์ของที่ระลึก อาคารอัฒจันทร์ รอบเช้า เวลา 9.00 น. - 11.00 น. และ รอบบ่าย 12.30 น. - 16.00 น.ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20147 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20101 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 384 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน