Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
 

ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10486 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10534 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง
มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 103 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน