Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    VDO ACT Energy and Environmental Management
 

ขอเชิญชม VDO ACT Energy and Environmental Management

(วีดีโอ การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน