Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รอบดังนี้

รอบเช้า เวลา 07.50 น. นักเรียน และผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม

รอบบ่าย เวลา 12.30 น. นักเรียน และผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10340
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10320 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 270 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน